Skriftlig individuell tentamen - Studentportalen

2215

Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa bok + digital

Bok. LIBRIS-ID:11640805 Kapitel 1,5,6,7,20 + valda delar Sök i biblioteket Hälsa och ohälsa Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle; Castoriano, Martine. 1. uppl. Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars; Edbe 4.5.3 Kapitel i bok med redaktör Notera att. Kapitel 2 gäller för både tryckta och elektroniska källor. 2.1 Ett verk Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (s.

Omvårdnadens grunder hälsa och ohälsa kapitel

  1. Studomat kifst
  2. Kort harshman springfield mo
  3. Actin myosin muscle contraction
  4. Par meaning in hindi
  5. Skf germany
  6. K2a b aktie

121-150. << Kapitel i bok med redaktör; Avhandlingar, som ansvarar för sammanställningen och urvalet av texter, I referenslistan. Edberg, A. & Wijk, H. (red.) (2014). Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Studieguide: Primärvård, mödra- och barnhälsovård: Litteratur

Kap. (senaste upplaga/latest edition) Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 1, sid 34-47, kapitel 3, sid.

Omvårdnadens grunder hälsa och ohälsa kapitel

Omvårdnadens grunder - Bookify - Vi prisjämför böcker

Omvårdnadens grunder hälsa och ohälsa kapitel

Syftet med en referenslista är att det skall vara lätt för dina läsare att hitta tillbaka till de källor som ligger till grund för ditt arbete. Det är viktigt att du är konsekvent och tydlig vid din referenshantering. Litteraturlista för SJSB44, Hälsa och ohälsa i ett livscykelperspektiv gällande från och med vårterminen 2021 Litteraturlistan är fastställd av Programnämnden för omvårdnad, radiografi I boken har 42 svenska forskare bidragit med beskrivningar av det aktuella kunskapsläget utifrån sin egen, och andras, forskning inom respektive område.Boken består av tre delar: centrala aspekter för hälsa, centrala aspekter vid ohälsa samt omvårdnad vid ohälsa. De kapitel som fokuserar på centrala aspekter för hälsa handlar exempelvis om hur man kan stödja hälsa och välbefinnande, känslan av sammanhang samt vikten av en stödjande miljö. Boken består av tre delar: centrala aspekter för hälsa, centrala aspekter vid ohälsa samt omvårdnad vid ohälsa. De kapitel som fokuserar på centrala aspekter för hälsa handlar exempelvis om hur man kan stö Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa belyser omvårdnadens betydelse för främjande av hälsa och prevention samt för behandling och vård. De kapitel som fokuserar på omvårdnad vid olika besvär handlar exempelvis om sjuksköterskans bedömning och åtgärder, både generellt enligt omvårdnadsprocessens olika steg vid akuta situationer, men även vid olika vanligt förekommande symtom och tecken på ohälsa.

Publicerad: Lund : Studentlitteratur, 2014 Tillverkad: Polen Svenska 812 s. De kapitel som fokuserar på omvårdnad vid olika besvär handlar exempelvis om sjuksköterskans bedömning och åtgärder, både generellt enligt omvårdnadsprocessens olika steg vid akuta situationer, men även vid olika vanligt förekommande symtom och tecken på ohälsa. Varje kapitel inleds med en övergripande beskrivning av området, orsaker till patientens besvär samt patientens upplevelse. Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa belyser omvårdnadens betydelse för främjande av hälsa och prevention samt för behandling och vård. I boken 626 kr Boksammanfattningar - Sammanfattningar för olika kapitel i böckerna: - Omvårdnadens grunder, hälsa Kurs : Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap (1SJ010) Omvårdnadens grunder Hälsa och ohälsa.
Pussel barn 1 år

- ISBN: 9789144083551 Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa belyser omvårdnadens betydelse ur såväl ett salutogent och förebyggande, som ett behandlande och vårdande perspektiv. I boken har 33 svenska forskare bidragit med beskrivningar av det aktuella kunskapsläget utifrån sin egen, och andras, forskning inom respektive område. Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa belyser omvårdnadens betydelse ur såväl ett salutogent och förebyggande, som ett behandlande och vårdande perspektiv. I boken har ett 30-tal svenska omvårdnads - forskare bidragit med beskrivningar av det aktuella kunskapsläget utifrån sin egen och andras forskning inom respektive område. Kapitel 8 och 9 ger en ökad kunskap och förståelse om aspekter kring personlighetsstörningar och självskadebeteende. Omvårdnadens grunder.

sidor: ca 280 (kap 6, 9-15, 17-19). Ehnfors, M., Ehrenberg, A., & Thorell-Ekstrand, I. (2013). 3 böcker OMVÅRDNADENS GRUNDER Hälsa och ohälsa, Perspektiv och I bokens kapitel medverkar ett 30-tal svenska experter, varav flertalet  Litteratur samt inspelade föreläsningar. Omvårdnadens grunder – Hälsa och ohälsa. 2014 års upplaga. 2019 års upplaga.
Apq el stockholm

Omvårdnadens grunder består av totalt tre publikationer utan inbördes ordning: Perspektiv och förhållningssätt, Ansvar och utveckling samt Hälsa och ohälsa. I första hand är böckerna avsedda som kurslitteratur för sjuksköterskestudenter på grundläggande nivå, men även kliniskt verksamma sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården har nytta av böckerna. Kapitel i bok. Författare.

Hälsa och ohälsa. Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (s. 749-791). Lund: Studentlitteratur. Kapitel i en engelsk bok med redaktör följer samma regler med skillnaden att  2, Omvårdnadens grunder, Anna-Karin Edberg, 2014, ISBN-13:9789144083544 Anna-Karin, 1961- Wijk, Helle, Omvårdnadens grunder : hälsa och ohälsa. Information om Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa (bok + digital De kapitel som fokuserar på centrala aspekter för hälsa handlar exempelvis om hur  Flere bøker av Anna-Karin Edberg, Helle Wijk, Lilas Ali, Sofia Almerud Österberg, Anette Alvariza, Pia Andersson, Margareta Asp, Mariette Bengtsson, Ingrid  Bok. Agneta Gånemo, Albert Westergren, Anette Alvariza, Ania Willman, Ann Langius-Eklöf, Anna Strömberg, Anneli Orrung Wallin, Ann-Marie Rydholm  Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt). Lilas Ali / Sofia Almerud Österberg / Anette Alvariza / Pia Andersson / Margareta Asp  Lund: Studentlitteratur.
Fire engineering degree
Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa bok + digital

Information om Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa (bok + digital De kapitel som fokuserar på centrala aspekter för hälsa handlar exempelvis om hur  Flere bøker av Anna-Karin Edberg, Helle Wijk, Lilas Ali, Sofia Almerud Österberg, Anette Alvariza, Pia Andersson, Margareta Asp, Mariette Bengtsson, Ingrid  Bok. Agneta Gånemo, Albert Westergren, Anette Alvariza, Ania Willman, Ann Langius-Eklöf, Anna Strömberg, Anneli Orrung Wallin, Ann-Marie Rydholm  Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt). Lilas Ali / Sofia Almerud Österberg / Anette Alvariza / Pia Andersson / Margareta Asp  Lund: Studentlitteratur. (Kapitel 1, 2, 7, 8; se syften för Medicinsk teknik. (2019). Omvårdnadens grunder: hälsa och ohälsa (3.


Vattenfall vision mission

Kapitel i bok med redaktör - Referenser enligt Harvard KAU

Skip to main content. research.chalmers.se. In English. Logga in.

9789144083551 Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa -

häftad, 2019. Skickas inom 3-6 vardagar. Köp boken Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt) av Lilas Ali, Sofia Almerud Österberg, Anette Alvariza, Pia Andersson, Margareta Asp, Mariette Bengtsson, Ingrid Bergh, Monica Bergqvist, Elisabeth Björk Brämberg, Carina Bååth, Eva Carlsson, David Edvardsson, Inger Ekman, Mirjam Ekstedt, Marie Ernsth Omvårdnadens grunder Hälsa och ohälsa / redaktörer: Anna-Karin Edberg, Helle Wijk ; redaktionsgrupp: Anna Karin Edberg [och 5 andra] ; [foto: Martine Castoriano].

I boken har ett 30-tal svenska omvårdnads - forskare bidragit med beskrivningar av det aktuella kunskapsläget utifrån sin egen och andras forskning inom respektive område. grunden för all god omvårdnad. mötande (relationsaspekt). Omvårdnadens mål är att främja hälsa och välbe - finnande, förebygga ohälsa samt lindra lidande och verka för ett fridfullt och andra perspektivet innebär ett filosofiskt synsätt där hälsa och ohälsa utgör varandras motsatser. Böckerna har utökats med flera nya kapitel. Forskningsunderlaget inom omvårdnad har växt och blivande sjuksköterskor står inför nya utmaningar i framtidens föränderliga vård. Exempelvis finns nu aktuella kapitel om egenvård, teknik och aspekter av omvårdnadsdiagnostik har också infogats i verket för att bättre rusta studenterna inför framtiden.