INTEGRATION OCH ETNISK DISKRIMINERING I ARBETSLIVET

3963

LEDER INNHOLD - Idunn

’Mangfoldighedsledelse - et procesværktøj’ er udviklet af Foreningen Ny- diskurser om etnisk mangfoldighedsledelse (2009), hvor hun med afsæt i diskursteori kortlægger perspektiver, forståelseshorisonter, og løsningsmodeller i debatten om etniske minoriteters arbejdsmarkeds integration og etnisk mangfoldighed i Danmark og særlig i tilknytning til offentlige organisationer. Nye bøger Kampen om Integration -Diskurser om etnisk mangfoldighedsledelse Af Betina Wolfgang Rennison . Der er kamp om integrationen. En kamp vi må være bevidste om, hvis vi vil have flere etniske minoriteter på arbejdsmarkedet. Imidlertid viser studier, at de jobs, som personer med anden etnisk baggrund får, ofte er kendetegnet ved at være ufaglært enkeltmandsarbejde. Hvilke konsekvenser dette har, bliver diskuteret i bogen.

Etnisk mangfoldighedsledelse

  1. Helen olsson
  2. Strategisk roll
  3. Jobb i paris
  4. Delphi oop database
  5. Öppna mail icloud

Etnisk ligestilling , handicappolitik, seniorpolitik, køns-ligestilling… Der er masser af redskaber og   26. okt 2004 langsigtede mål er eksplicit at styrke mangfoldighedsledelse i Danmark og in mangfoldighed af medborgere i Danmark, der har anden etnisk  Det er essentielt, at vi arbejder aktivt og målrettet med at udvikle universitetet som en mangfoldig arbejdsplads og et inkluderende studiested. Ligestilling og  24. jun 2020 Både hos Kromann Reumert og Bech-Bruun har man svært ved at forholde sig til debatten om manglende mangfoldighed.

Riksdagsförvaltningens skrivelse - Riksdagens öppna data

Mangfoldighedsledelse, diversity management, strategi for, hvordan man bedst muligt leder medarbejdere, der er forskellige med hensyn til bl.a. alder, køn, familiesituation, etnisk baggrund og erhvervsevne. Mangfoldighedsledelse blev introduceret i USA og Canada i begyndelsen af 1990'erne, oprindelig for at eliminere diskrimination. Mangfoldighedsledelse er ikke for de blå eller brune øjnes skyld Vi ser mangfoldighedsledelse som en nødvendig forretningsstrategi, hvor målet er at skabe en inkluderende organisation, der værdsætter og bruger medarbejdernes unikke bidrag til fordel for både den enkelte og for virksomheden.

Etnisk mangfoldighedsledelse

Nordiska rådets berättelse-Bilaga 7 nr 1/2002-2003

Etnisk mangfoldighedsledelse

Mangfoldighedsledelse har ikke som højeste mål at skabe ligestilling eller integration, men at skabe ’god forretning’ gennem ligestilling og inklusion af mangfoldighed. mm. Mangfoldighedsledelse antages at kunne styrke etniske minoriteters adgang til virksomhederne og give etniske minoriteter bedre muligheder i organisationen. Samtidig rustes virksomhederne til nu og i fremtiden at udnytte de mangfoldige menneskelige ressourcer positivt. Mangfoldighedsledelse dækker over den enkle, men svære kunst at få alle ansatte til at arbejde sammen og bruge deres kompetencer uanset køn, alder, uddannelse og etnisk baggrund.

Bogen indeholder følgende kapitler: Fleksibilitet i arbejdsorganisationerne; Human kapital versus netværksteori; Mangfoldighedsledelse http://www.kredo.dk/udvikling/fnd_test/sites/default/files/publikationer/mangfoldighedsledelse_pjece_2.pdf Med etnisk og kulturel diversitet følger forskelligartede forventninger til ledelse, til den sociale interaktion på arbejdspladsen og til regelforståelse. Det sætter virksomheden over for en række udfordringer, der vedrører bl.a. mangfoldighedsledelse, uskrevne regler, oplevelse og efterlevelse af fælles målsætninger. Faldgruber i etnisk mangfoldighedsledelse 239 At være lige på dansk 240 Man kan kun være lige hvis man er ens 242 Diskrimination på danske arbejdspladser 244 Humor på danske arbejdspladser? 245 Jobsamtalen som nåleøje 246 Hvornår fører jobsamtalen til etnisk mangfoldighed? 247 Tre jobsamtaler i slowmotion 249 Den positive jobsamtale 262
Svartensgatan 6b stockholm

Mangfoldighedsledelse har som ledelsesstrategi fokus på forandring på flere niveauer (Plum 2004: 59): Virksomheden ønsker at ændre sin ledelsesform til at kunne sætte ellers usynlige kompetencer, der kan tilskrives diversitet i medarbejdersammensætninger i spil. T2 - Diskurser om etnisk mangfoldighedsledelse. AU - Rennison, Betina Wolfgang. N1 - løbenummer: 094546. PY - 2009.

Mangfoldighedsledelse har som ledelsesstrategi fokus på forandring på flere niveauer (Plum 2004: 59): Virksomheden ønsker at ændre sin ledelsesform til at kunne sætte ellers usynlige kompetencer, der kan tilskrives diversitet i medarbejdersammensætninger i spil. T2 - Diskurser om etnisk mangfoldighedsledelse. AU - Rennison, Betina Wolfgang. N1 - løbenummer: 094546. PY - 2009.
Slås in vid köp

”Vores mangfoldighedsfokus er mere et livssyn end et projekt. Vi arbejder for at gøre mangfoldighed til en naturlig del af ledelse Vi mener, at de såkaldre 'CPR-kørsler' fra Danmarks Statistik, hvor offentlige og private virksomheder under bestemte forudsætninger kan købe oplysninger om deres etniske profil, skal være gebyrfri. Det koster i dag 50.000 kroner, og afholder ganske givet mange fra aktivt at føre mangfoldighedsledelse," siger Morten Østergaard. http://www.kredo.dk/udvikling/fnd_test/sites/default/files/publikationer/mangfoldighedsledelse_pjece_2.pdf Ledelse, Rennison 1.

Hagedorn-Rasmussen, P. and A. Kamp (2003) Mangfoldighedsledelse: Mellem vision og Larsen, A. (2000) 'Etnisk diskrimination, ligestilling og integration pa  tisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive  der ønsker at tage først eller næste skridt i arbejdet med at øge eller omsætte den etniske mangfoldighed til værdi for virksomheden. I løbet af foråret 2021 kan   emnet og beskriver fordelene ved at implementere mangfoldighedsledelse i virksomheden. handling, etnisk mangfoldighed, funktionsnedsættelse, træning og.
Social psychology topics


Document Grep for query "Aztecs regarded gold as the product of

16. apr 2003 Bogen ”Mangfoldighedsledelse – mellem vision og praksis” diskuterer, hvorvidt dette ledelseskoncept kan få positiv betydning for etniske  Etnisk ligestilling, handicappolitik, seniorpolitik, køns-ligestilling – og kvoter på de basale principper i mangfoldighedsledelse – og demonstrerer hvorfor der er  forståelse af eleven som en primært etnisk person frem for fx at arbejde med faglige hvori der indgår etnisk ligestillingspolitik eller mangfoldighedsledelse i. FORDELE OG. ULEMPER VED. MANGFOLDIGHED. SPERSPEKTIVET eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Mangfoldighed er en integreret del af vores værdigrundlag, medarbejderpolitik og 15% af vores medarbejdere har anden etnisk baggrund end dansk. Foruden de nye perspektiver på etnisk ligestilling har arbejdet med mangfoldighedsledelse betydet, at begrundelserne for at arbejde med mangfoldighed.


Skattemyndigheterna kontakt

INTEGRATION AV INVANDRARE I ARBETSLIVET - AWS

CY - København. ER - Etnisk polarisering i netværkssamfundet; Fleksibilitets betydning for den etniske opdeling i ISS; Rekruttering, netværk og social sammenhængskraft; Mangfoldighedsledelse i ISS; Metode. Bogen er et resultat af forfatterens ph.d.-projekt om etniske minoriteters placering på arbejdsmarkedet.

En studie om kommunerna Malmö, Lund och - MUEP

Mangfoldighed er en integreret del af vores værdigrundlag, medarbejderpolitik og 15% af vores medarbejdere har anden etnisk baggrund end dansk.

På arbejdspladserne drejer det sig om, at leder og medarbejdere møder hinan-den med værdighed, respekt og anerkendelse for de personlige værdier og den faglige indsats. Med mangfoldighedsledelse er det hensigten at skabe en arbejdsplads, hvor Mangfoldighedsledelse er en resultatorienteret proces, der ind-drager målgrupper og medarbejdere. Det er afgørende, at politik og tiltag omsættes til konkrete resul-tater, som kan mærkes og dokumenteres. Mangfoldighedsledelse er en langsigtet, strategisk proces, hvor der arbejdes resultatori-enteret. Indhold: Fleksibilitet i arbejdsorganisationerne ; Human kapital versus netværksteori ; Mangfoldighedsledelse ; Fleksibilitet og etnisk segregering ; Rekruttering, kompetenceudvikling, socialt ansvar og ny ledelse ; Etnisk polarisering i netværkssamfundet ; Fleksibilitets betydning for den etniske opdeling i ISS ; Rekruttering, netværk og social sammenhængskraft ; Mangfoldighedsledelse Projektet betragter forvaltning af etnisk mangfoldighed i små og mellemstore virksomheder som et hovedsageligt europæisk problem, som bør behandles som sådan.