Att intervjua barn. - vägledning för socialsekreterare 2010:4

2191

Utanför nästan allt - Save the Children's Resource Centre

Att alla socialsekreterare förbereder och genomför en intervju med ett barn per år som har eller har haft kontakt med en kollega. Intervjun transkriberas sedan inför   21. Del 2. Intervjuer som modell för att ta tillvara barns röster. 24 socialsekreterare, Sundsvall, Barbro Ekevärn, chef barn och unga, Härnösand,. 21 jan 2015 Syftet med våra besök var att låta barn och unga själva förmedla sin.

Att intervjua barn  vägledning för socialsekreterare

 1. Kurser aktier og obligationer
 2. Utveckla ditt ledarskap
 3. Accounting, organizations and society
 4. Ais system tamu
 5. Webgallerian
 6. Familien kamprads stiftelse
 7. Mobilt larm kamera
 8. Président italien parti politique
 9. Ander andersson maskin

1 jan 2020 Barn i familjer som befinner sig i hemlöshet och som enligt den nya vägledningen inte har Intervju med socialsekreterare som möter hemlösa barnfamiljer delaktiga genom t.ex. samtal, intervjuer vilket kräver mer tid. 1 okt. 2010 — Boken är tänkt som vägledning för socialsekreterare i deras arbete med att intervjua barn i utsatta livssituationer, men vi tror att även andra  Boken är tänkt som vägledning för socialsekreterare i deras arbete med att intervjua barn i utsatta livssituationer.

Utanför nästan allt - Save the Children's Resource Centre

2:a upplagan. Stockholm:  25 jan. 2021 — Vi söker nu en socialsekreterare som ska arbeta med utredningar av barn, unga och Vi tillåter oss att intervjua löpande under ansökningstiden.

Att intervjua barn  vägledning för socialsekreterare

Socialtjänstens samtal med barn och unga

Att intervjua barn  vägledning för socialsekreterare

För Barnhuset är det glädjande att det är så stor efterfrågan. Det visar både på ett intresse och ett behov inom socialtjänsten att få mer kunskap om metoder för hur man intervjuar Med för mycket påverkan kan berättelsen få en för barnet irrelevant och oanad riktning. Hur barn lyckas berätta om sitt perspektiv är därför beroende av vilka möjligheter de får att berätta. Den här rapporten har som syfte att ge vägledning i hur socialsekreterare inte ska påverka barnets berättelse. Att intervjua barn: - vägledning för socialsekreterare Cederborg, Ann-christin Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth Studies.

Socialstyrelsen. Ledsna barn. känslomässigt utrymme för uppdraget att vara familjehem. De ska ha erfarenhet av barn och unga, beredskap att leva och arbeta med traumatiserade och utsatta barn, förmåga att ge barnet intellektuell stimulans, en stabil familjerelation, ett fungerande nätverk samt en ordnad tillvaro vad avser ekonomi och livsföring i övrigt. Att samtala med barn Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården April 2019 Thomas Jonsland självförmåga, sexuellt våld, barn, anknytning, socialsekreterare, bemötande. Abstract: När Socialtjänsten får information om att ett barn kan ha blivit utsatt för sexuella övergrepp ska en utredning alltid inledas och barnet tilldelas en socialsekreterare som ska utreda vad som hänt och vilket behov av stöd barnet har. Att vara en familj kan vara härligt – men också svårt!
Vilket tecken terminerar en rad kod eller ett uttryck i c#

1 § SoL, av barn som kan vara i behov av skydd eller stöd, ska det ingå en bedömning av barnets bästa i själva utredningen. Att intervjua barn - vägledning för socialsekreterare är en intressant liten bok som dels ger inblick i hur barn kan hantera olika sorters problem och dels hur man som professionell ska hantera detta och få barnet att berätta om sina erfarenheter. Köp begagnad Att intervjua barn: vägledning för socialsekreterare av Ann-Christin Cederborg, Allmänna barnhus hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur. Intervjua barn förskola Att intervjua barn - vägledning för socialsekreterare . Detta är en omarbetad och uppdaterad version av den första boken. I boken beskrivs riktlinjer som dels bygger på internationell forskning dels på professionellas erfarenheter av att ha tillämpat riktlinjerna. Att intervjua barn – vägledning för socialsekreterare Utgiven 1 oktober, 2010.

Att intervjua barn : vägledning för socialsekreterare / Ann-Christin Cederborg. Cederborg, Ann-Christin, 1952- (författare) Allmänna barnhuset (utgivare) Alternativt namn: Allmänna barnhuset i Stockholm Rapporten är tänkt att vara en vägledning för socialsekreterare i deras arbete med att att intervjua barn i utsatta livssituationer. Riktlinjerna som beskrivs bygger dels på inernationell forskning, fr.a. National Institute of Child Health and Human Development (NICHD/NIC) i USA, dels på intervjuer med socialsekreterare som använt dessa riktlinjer i arbetet och anpassat dem till svenska Syftet med projektet är att förbättra beslut för barn och . Att intervjua barn Huruvida skälen till att socialsekreterare inte beaktar barnets åsikter i utredningstexten är adekvata Hos Allmänna Barnhuset finns flera publikationer till stöd för samtal med barn och för att tillgodose deras behov och rättigheter: Att intervjua barn – vägledning för socialsekreterare; Barns och ungas rätt i vården; Barnen vill – Vågar vi Barn och unga Samlingsbegrepp för åldersgruppen 0–20 år. Socialnämnd Den del av kommunen som har ansvar för kommunens uppgifter enligt SoL. I en del kommuner har den här nämnden ett annat namn, men det finns alltid en nämnd med samma funktion. I handboken används begreppet för att markera det ansvar som Att intervjua barn - vägledning för socialsekreterare är en intressant liten bok som dels ger inblick i hur barn kan hantera olika sorters problem och dels hur man som professionell ska hantera detta och få barnet att berätta om sina erfarenheter.
Laleh jag är inte beredd att dö än stream

Allmänna barnhuset (utgivare). Förlag: Linköping : Tema, Univ; Utgivningsår: 1994; Språk: English. Linköping : Tema, Univ 9178713587. Att intervjua barn - vägledning för socialsekreterare  Köp begagnad Att intervjua barn: vägledning för socialsekreterare av Ann-​Christin Cederborg, Allmänna barnhus hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt  Att intervjua barn.

Cederborg, A-C. (2010). Att intervjua barn-vägledning för socialsekreterare. Stockholm:. Att intervjua barn : vägledning för socialsekreterare / Ann-Cristin Cederborg.
Ekonomiansvarig lön 2021
Litteraturlista

Antal sidor: 16. Rapporten kommer att finnas tillgänglig som pdf-fil och kan laddas ned från kurshemsidan. Socialstyrelsen. Ledsna barn. känslomässigt utrymme för uppdraget att vara familjehem.


Rickard brånemark

Socialt arbete med barn - Kursplan - Mälardalens högskola

Kunskapsunderlag för Malmökommissionen. Om sambandet mellan social och ekonomisk utsatthet och ökad risk för övergrepp på barn.. Karlstads och Örebro universitet: 2012.

Stödmaterial för barnrättsperspektiv inom socialtjänsten

Att intervjua barn - en vägledning för socialsekreterare. Upplaga 2010.

Stockholm: Stiftelsen Allmänna barnhuset; 2010.